Foreldregrupper

Målgruppen for intervensjonen er foreldre og foresatte til barn med begynnende atferdsproblemer, men kan også tilbys familier som har barn med identifiserte atferdsproblemer.

Intervensjonen går ut på å veilede en gruppe foreldre på opptil tolv foreldre som har barn i alderen 3−12 år i bruk av foreldreverktøyene i PMTO. Intervensjonen er tidsavgrenset og vil gå over tolv ganger à 2,5 timer. Foreldregruppen ledes av to fagpersoner (PMTO-terapeuter og/eller kommunale foreldrerådgivere med påbyggingskurs i ledelse av foreldregrupper).

Målgruppen for opplæringen er, i tillegg til PMTO-terapeuter, kommunalt ansatte som har gjennomgått «Grunnkurs i foreldrerådgiving». Målsettingen er å sette deltakerne i stand til, under veiledning, å lede foreldregrupper basert på prinsippene i PMTO. Veiledningen forestås av en av kommunens PMTO-terapeuter.

Kurset vil gå over to dager og omhandler hvordan en tilrettelegger overføring av PMTO-verktøyene til et foreldregruppeformat. I tillegg vil en del vanlige problemstillinger knyttet til gruppeprosesser bli drøftet.

Undervisningsformen vil være «miniforelesninger», plenumsdiskusjoner, demonstrasjonsrollespill og øvelser.

Det er utviklet et eget kurs for kursholdere i denne modulen, og disse får tilgang til egne undervisningsfiler som skal anvendes i opplæringen. I tillegg er det utarbeidet en egen perm til modulen; «PMTO-foreldregruppe». Denne inneholder både materiell for gruppeledere og foreldre. I tillegg vil «Håndbok for PMTO-terapeuter» være supplerende og relevant.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.