Sosial ferdighetstrening

Målgruppen for intervensjonen er barn i alderen 3–12 år som er i barnehage, skole og/eller SFO, og som allerede har utviklet eller er i risiko for å utvikle alvorlige atferdsproblemer (indikert og selektert gruppe).

Intervensjonen bygger på sentrale prinsipper i PMTO og programmet Stop Now and Plan (SNAP), en kognitiv atferdsterapeutisk metode utviklet ved Child Developmental Institute i Toronto, Canada. Intervensjonen er en korttidsintervensjon (ca. åtte uker) der en trener barn i sinnekontroll og problemløsningsferdigheter samt anvender noen kjernekomponenter i PMTO i det direkte arbeidet med barna.

Målgruppen for opplæringen er ansatte i barnehager, SFO og skoler som arbeider med barn med atferdsproblemer. Det kreves ingen forkunnskaper eller utdanning, men deltakerne må arbeide direkte med barn. Målsettingen er å sette deltakerne, under veiledning, i stand til å arbeide direkte med å forebygge og redusere problematferd, samt utvikle barns sosiale ferdigheter. Veiledere vil være kommunens eller andre PMTO-terapeuter som har ansvar for dette arbeidsområdet.

Opplæringen omhandler kunnskap om barn med atferdsvansker, gjennomføring av enkel kartlegging og utarbeidelse av mål, etablering av samarbeidsallianse og kommunikasjon med barn, effektive beskjeder, systematisk bruk av ros og oppmuntring, problemløsning og sinnekontroll, håndtering av problematferd og strukturering av trening i sosiale ferdigheter.

Kurset vil gå over seks kursdager à seks timer. Fra og med tredje kursdag gis deltakerne veiledning på egne saker. Veiledningen gis hver fjortende dag, tolv ganger à to timer i grupper på 5–6 deltakere. Opplæringen vil gå over fire måneder, mens veiledningen vil gå over seks måneder. Etter endt opplæring forventes det at ferdighetstreneren jobber kontinuerlig med saker (minimum to i året), og deltar på vedlikeholdsveiledning i gruppe (minimum ti timer i året) for å opprettholde sin kompetanse.

Undervisningsformen vil være «miniforelesninger», plenumsdiskusjoner, demonstrasjonsrollespill og øvelser.

Det er utviklet et eget kurs for kursholdere i denne modulen, og disse får tilgang til egne undervisningsfiler som skal anvendes i opplæringen. I tillegg er det utarbeidet en egen perm til utøverene av modulen; «Grunnkurs i sosial ferdighetstrening», og materiell til bruk for barna som mottar ferdighetstrening.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.