Kartlegging og tidlig identifisering av barns atferdsvansker

Målgruppen for kartleggingen er familier med barn fra 3-12 år som viser tegn til begynnende atferdsvansker og/eller der foreldrene strever med oppdragelsen og oppfølging av barna i hverdagen.

Hensikten med Kartleggingen er å fange opp familier med barn som står i fare for å utvikle atferdsvansker. Dette for å kunne planlegge og tilby videre hjelp, tilpasset familiens behov. Jo raskere familier får hjelp, jo lettere kan det være for foreldrene å endre samspillet i familien. Kartleggingen kan strekke seg over én til tre ganger og gjennomføres av ansatte i kommunale hjelpetjenester som har et spesifikt utrednings- og oppfølgingsansvar (fortrinnsvis helsesykepleiere, men også ansatte i familiesentre, barnevern- og PP-tjeneste).

Opplæringen i Kartleggingsmodulen består av tre kursdager.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.