Kartlegging og tidlig identifisering av barns atferdsproblemer

Det er viktig å få kartlagt begynnende atferdsproblemer så tidlig som mulig.

Hensikten med intervensjonen er å kunne identifisere og kartlegge barn med begynnende atferdsproblemer på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at disse kan få et tilpasset tilbud. Intervensjonen består av et tilbud til foreldre om samtale om eventuelle oppdragerproblemer, samt en oppfølgende trinnvis kartlegging dersom dette er indikert.

Målgruppen for opplæringen er ansatte i kommunale hjelpetjenester som har utbredt kontakt med barn og deres familier, og som har et spesifikt utrednings- og oppfølgingsansvar (fortrinnsvis helsesøstre, men også ansatte i familiesentre, barnevern- og PP-tjeneste). I tillegg vil kurset kunne tilbys andre relevante fagpersoner i kommunen som har behov for kartleggingskompetanse for å vurdere om barnet kan ha nytte av et av TIBIR-tiltakene.

En forutsetning for å innføre kartleggingsintervensjonen er at kommunen har implementert minimum én foreldreintervensjon, enten PMTO-behandling og/eller TIBIR-foreldrerådgivning.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.