Implementering av Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

Målgruppen for TIBIR er kommuner som ønsker å tilby sine innbyggere kunnskapsbaserte tiltak og jobbe systematisk med dette for å forebygge og redusere forekomsten av atferdsvansker.

Kommunens egen motivasjon og lederstøtte er en forutsetning for implementering. Første ledd i en TIBIR-implementering er opplæring av to eller flere PMTO-terapeuter for å sikre oppfølging og metodeintegritet da disse blir sentrale i den videre implementeringen av TIBIR. 

Regional oppfølging

Den nasjonale implementeringen av TIBIR gjennomføres av regionale implementeringsteam bestående av ansatte fra NUBU og BUFETAT. Implementeringsteamene bistår den enkelte kommune med å planlegge og legge til rette for implementeringen av de ulike tiltakene – med mål om å tilpasse til den enkelte kommunes behov for hjelpetiltak.

Hva hvis vår kommune ønsker å være med?

Interesserte kommuner kan selv kontakte regionleddet ved NUBU:

Regionkoordinator i sør: Dag Erik Kristiansen
Regionkoordinatorer i øst:  Sissel Torsvik og Siril Cock Aschjem
Regionkoordinator i vest: Jorid Bjørkås
Regionkoordinator i Midt-Norge: Terje Sliper
Regionkoordinator i nord: Kristin Richardsen

Alternativt blir interesserte kommuner kontaktet av regionalt implementeringsteam. Dersom kommunen har behov for TIBIR og ønsker implementering, inngås en avtale med fordeling av forpliktelser. 
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.