Årsrapport, årsregnskap og styrets beretning 2018

Årsregnskapet og styrets beretning ble behandlet og godkjent i styremøte 27. mars 2019.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette innebærer å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og kompetanse.

I årsrapporten for 2018 kan du lese vår rapportering på disse områdene: Tjenestestøtte og implementering, formidling og informasjonsarbeid, NUBU i mediene, forskning og utvikling, årsregnskapet og publikasjonslisten.

Nedenfor finner du lenker til

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.