Årsrapporter

Atferdssenterets oppdrag er å styrke kunnskapen og høyne kompetansen i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. I årsrapportene våre kan du lese vår rapportering på disse områdene:

  • Forskning
  • Utvikling
  • Implementering og tjenestestøtte
  • Formidling
  • Internasjonalt samarbeid
  • Styring, kontroll og HR

Menyen til høyre viser årstall, og innenfor hver mappe ligger den aktuelle årsrapporten, med ulike vedlegg.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.