Årsrapport, årsregnskap og styrets beretning 2017

Årsregnskapet og styrets beretning ble behandlet og godkjent i styremøte 7. mars 2018

NUBUs oppdrag er å styrke kunnskapen og høyne kompetansen i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. I årsrapporten for 2017 kan du lese vår rapportering på disse områdene: Forskning, utvikling, implementering, formidling, internasjonalt samarbeid, samt styring, kontroll og HR.

Nedenfor finner du lenker til

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.