Årsrapport og styrets beretning 2012

Årsrapport for 2012 ble behandlet og godkjent på styremøtet 12. februar 2013.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.