Årsrapport 2019

Årsregnskapet og styrets beretning ble behandlet og godkjent i styremøte 30. mars 2020.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette innebærer å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og kompetanse.

I årsrapporten for 2019 kan du lese vår rapportering på disse områdene: Tjenestestøtte og implementering, formidling og informasjonsarbeid, NUBU i mediene, forskning og utvikling, årsregnskapet og publikasjonslisten.

Nedenfor finner du lenker til

NUBUs årsrapport 2019

NUBUs annual report 2019 (English)

NUBUs aktivitetsrapport 2019

Styrets årsberetning

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.