Årsrapport, årsregnskap og styrets beretning 2013

Årsregnskapet og styrets beretning ble behandlet og godkjent i styremøte 28. februar 2013.

Atferdssenterets oppdrag er å styrke kunnskapen og høyne kompetansen i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. I årsrapporten for 2013 kan du lese vår rapportering på disse områdene: Forskning, utvikling, implementering og tjenestestøtte, formidling, HR og medarbeiderskap samt internasjonalt samarbeid.

Atferdssenteret har gjort store endringer i hvordan virksomheten formidles i årsrapporten for 2013. Vi håper at vi på denne måten kan formidle omfanget og mangfoldet i forsknings- og implementeringsvirksomheten vår på en mer tilgjengelig måte.

Følg lenkene videre til

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.