Årsrapport 2021

Årsregnskapet og styrets årsberetning ble behandlet og godkjent i styremøtet 5. april 2022.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette innebærer å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og kompetanse.

I styrets årsberetning kan du blant annet lese vår rapportering på tjenestestøtte og implementering, formidling og informasjonsarbeid, NUBU i mediene og forskning og utvikling.
 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.