Årsrapport, årsregnskap og styrets beretning 2015

Årsregnskapet og styrets beretning ble behandlet og godkjent i styremøte 10. mars 2016.

Atferdssenterets oppdrag er å styrke kunnskapen og høyne kompetansen i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. I årsrapporten for 2015 kan du lese vår rapportering på disse områdene: Forskning, utvikling, implementering, formidling, internasjonalt samarbeid, samt styring, kontroll og HR.

Atferdssenteret innførte fra og med 2013-rapporten en del endringer i hvordan virksomheten formidles. Målsettingen var å kunne formidle omfanget og mangfoldet i forsknings- og implementeringsvirksomheten vår på en mer tilgjengelig måte.

Nedenfor finner du lenker til

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.